Ako, sila’y nandito na, ikaw na lang ang kulang

Canada Digital Food

Nalilito na ako, hindi na dapat gan’to
Nakaraan ay natapos at napagdaanan na
Bakit nasisindak pa sa t’wing naaalala
Matatauhan na, wala ka na pala
– “Sana”, Up Dharma Down